מוזיאונים ונוהל תמלוגי מוזיקה

מנהלות ומנהלי מוזאונים יקרים,

האם קיבלתם דרישת תשלום בגין תמלוגים בגין זכויות יוצרים ביצירות מוזיקליות?

לאחרונה נודע לנו באיגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל, כי מספר מוזאונים קיבלו דרישות תשלום גדולות בגין תמלוגים עבור זכויות יוצרים ביצירות מוזיקליות.

ברצוננו להסביר את מקור חובה זו ולבדוק האם יש צורך בדין ודברים של איגוד המוזיאונים כגוף מייצג אל מול אותם גורמים. אנא קראו את המסמך המצורף- והקפידו להיצמד לחוק ולהימנע מהפרה של זכויות יוצרים וצבירת חובות. 

מוזיאונים ונוהל תמלוגי מוזיקה

אנו מזמינים אתכם להשתמש בשירותי הייעוץ המשפטי של האיגוד שניתן ללא עלות למוזיאונים החברים בו.

אנו מודים לעו"ד נורית אשר פניג, היועצת המשפטית של האיגוד בהכנת המסמך.