קול קורא להפעלת במה לשידורים דיגיטליים - לתמיכה באמנים ולרווחת תושבי ישראל בעתות משבר הקורונה‎