נזקי מגפת הקורונה - מוסדות התרבות

מצ"ב מכתב מנכ"ל משרד התרבות הנוגע לנזקי הקרונה במוסדות התרבות .

שימו לב- את הטפסים המצורפים בתחתית ההודעה יש להעביר עד יום רביעי ה-25.3.2020