הודעת החשב הכללי על הקלות וסיוע למוסדות ללא כוונת רווח