מכתב ליו"ר ועדת קורונה

 

 מצ"ב מכתב אשר יצא ליו"ר וועדת קורונה וכלל חברי הוועדה, מטעם איגוד המוזיאונים ופורום מוסדות תרבות 

הקורא לאשר את פתיחת המוזיאונים בשבתות

#לאמוותרים

#פותחיםאתהמוזיאוניםבשבת