מתווה פתיחת המוזיאונים

פתיחת המוזיאונים 

 אנו שמחים להציג בפניכם את מתווה פתיחת המוזיאונים מטעם משרד התרבות והספורט. 

לאחר מאמצים רבים של משרד התרבות והספורט, אל מול משרד התרבות והמל"ל  אישר קבינט הקורונה את פתיחתם של המוזיאונים

את ההנחיות והפרטים הנוגעים לפתיחת המוזיאונים ניתן למצוא כאן