כללים עדכניים לפעילות בתחום התרבות לקראת סגר #3

חברות וחברי איגוד יקרים

לקראת הסגר השלישי שיחול היום ה-27.12.20 מהשעה 17:00 

מצ"ב כללים עדכניים בנוגע לפעילויות בתחום התרבות מטעם משרד התרבות והספורט בימי הסגר

ניתן לעיין בנוהל כאן