הנחיות משרד התרבות | סגר שלישי

חברות וחברי איגוד יקרים,

 להלן כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות בתחום התרבות מטעם משרד התרבות והספורט, בעקבות הסגר השלישי. 

ניתן לצפות בהנחיות כאן.