הזמנה להשתתפות ב -"קול קורא" 15/21 למתן שירותי תחקיר ואיסוף חומרים עבור תערוכה בנושא 140 שנות ספורט בראשון לציון

 

 

הזמנה להשתתפות ב"קול קורא" 21/15

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחקיר ואיסוף חומרים עבור תערוכה בנושא 140 שנות ספורט בראשון לציון

 

לפרטים נוספים לחצו כאן