עמדת איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל בנוגע להתנהלות במוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית

עמדת האיגוד