*תגובת איגוד המוזיאונים ואיק"ום ישראל: *מוזיאון זה לא* 

בהמשך לפירסומים האחרונים ממוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית,

אנו, איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל, רואים בחומרה את רצון ראש העיר להשאיל את חללי המוזיאון לתערוכה מסחרית פרטית.

לצערנו, השאלת חללי המוזיאון לתערוכה הנוכחית עומדת בסתירה לייעודו של המוזיאון כמוזיאון לאמנות ישראלית, ובסתירה לחוק המוזיאונים מ-1983.

בהתאם לחוק המוזיאונים, המוזיאון מוגדר כמוסד שלא למטרות רווח, 
בעל אוסף מוצגים בעלי ערך תרבותי, המציג אותו באופן קבוע  או חלק ממנו לציבור.

למוזיאון יש מחויבות, שאינה קיימת בגופי תרבות אחרים,  
והיא לא רק לאסוף ולשמר את נכסיה התרבותיים של החברה בה אנו חיים,
אלא גם להציג באופן קבוע פריטים מתוך האוספים האלה. 

האוסף המוזיאלי - הוא זה שמגדיר את זהותו של המוזיאון ומתווה קווים ברורים לאופן השימוש בחללים שלו.
המוזיאונים אינם מפעילים פרטיים, אלא נכסים ציבוריים.

 הבחירה להציג במוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית תערוכה מסחרית,
מן הסוג שהוצג עד כה בחללים מסחריים כמו קניונים, האנגרים  ועוד,
מטשטש את זהותו, מטעה את הציבור ומשנה את אופיים וייעודם של חללי המוזיאון.