משרד התרבות והספורט בשיתוף המחלקה לפעילות משותפת וקשרי תרבות, שגרירות צרפת בישראל מודיעים בזאת כי בקריית האמנים הבינלאומית בפריז ("הסיטה") קיימים חמישה מקומות לאמנים ישראליים לשנת 2023

קריית האמנים מאפשרת מקום מגורים ויצירה למשך שישה חודשים לאמנים בתחומי האמנות הפלסטית והמוסיקה
התנאים לבחירת האמנים קבועים ב"תקנון לבחירת אמנים ומוסיקאים לשהות בקרית האמנים "הסיטה" בפריס" (להלן – "התקנון").

את התקנון, מסמך הנחיות וטופס הגשת מועמדות ניתן להוריד מתחתית עמוד זה

מידע נוסף ניתן למצוא באתר ה"סיטה": https://www.citedesartsparis.net/en/  
 

אמנים המעוניינים להגיש מועמדות יקראו בעיון את כלל המסמכים הרלוונטיים ויפעלו בהתאם להנחיות

שאלות, לאחר קריאת כלל המסמכים, ניתן להפנות לדוא"ל cite-paris@most.gov.il 

מועד אחרון להגשת תיק המועמד והטפסים הנלווים הוא: יום ראשון, כ' בסיוון תשפ"ב, 19 ביוני 2022

כל ההליכים לבחירת האמנים יתנהלו על פי התקנון ובכפוף להוראותיו. 

במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו והאמור בתקנון, יקבע האמור בתקנון.