קול קורא להגשת בקשות תמיכה לפעילות חינוכית

לראשונה באיגוד, שיתוף פעולה עם אגודת הידידים הבריטית למוזאוני האמנות בישראל. BFAMI נרתמה למשימה והסכימה להרחיב את תמיכתה גם במוזאונים שאינם עוסקים באמנות.
 
 
מועד אחרון להגשה ה 01.02.24bfami