קול קורא לבקשות תמיכה בהשתלמויות מקצועיות בינלאומיות לשנת תשפ"ד |2024

2024

אנו בעיצומה של תקופה מורכבת שכמוה לא ידענו. המוזאונים נמצאים בחזית המערכה על החוסן התרבותי של ישראל, בין אם בשימור ובהגנה על התצוגות והאוספים, בקיום פעילות המותאמות לשעה קשה זו, ובין אם בעמידה מול אתגרים בינ"ל כגון הצהרות פומביות נגד ישראל ועולם התרבות שלה או אף קריאה מובהקת לחרם. בשנה זו, חשובה הנוכחות הישראלית המקצועית בזירה הבין לאומית ביתר שאת. איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל מבקש לעדכן את חברות וחברי האיגוד על פתיחת הרישום לבקשות תמיכה בהשתלמות מקצועית המתקיימת בחו"ל לשנת 2024. 

האיגוד מקצה לחברות וחברי האיגוד תמיכה לצורך השתתפות בכנסים מקצועיים, בתמורה לייצוג הולם של האיגוד ומטרותיו בכנסים אלו, וכן, תיעוד ודיווח מלא עם תום ההשתלמות.

רק חברות וחברי איגוד שהינם חברי איגוד שלוש שנים רצופות זכאים להגיש בקשה לתמיכה בהשתלמות מקצועית.

העדפה ניתנת לחברות וחברים המבקשים להשתלם בכינוסים במסגרת איקו"ם, ושטרם קיבלו תמיכה  מהאיגוד, וכן תינתן העדפה לחברות  וחברי האיגוד שיתנו הרצאה בכנס. מי שזכו בתמיכה שנה בנוסף, בשנה זו בלבד,  תינתן עדיפות גם לזוכי התמיכה בשנה שעברה שלא יכלו לממשה בשל המלחמה. 

לנוהל התמיכה המלא

מידע על כנסי ועדות איקו"ם הבינ"ל לשנה הקרובה ניתן למצוא דרך אתר הארגון בעמודי הועדות השונות  בלינק כאן

גובה התמיכה יהיה עד 1500 ₪ 

יעלו לדיון רק בקשות אשר הושלמו במועד במלואן בטופס המקוון.

 יש למלא את פרטי ההשתתפות עד ה 07.04.2024 בלינק המופיע כאן