דרוש.ה למוזיאוני חיפה -המשרה אוישה

תיאור התפקיד

 

דרוש.ה אוצרת למוזיאון טיקטון בחיפה.

פרטים נוספים אודות התפקיד,

דרישות הסף ואופן הגשת המעומדות מפורטים באתר מוזיאוני חיפה.

המשרה אויישה 

דרוש.ה אוצר.ת למוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית