***המשרה אויישה*** מוזיאון ארצות המקרא – מינוי מנכ"ל.ית

תיאור התפקיד

ועדת האיתור של המוזיאון פונה בקול קורא לקבלת הצעות לתפקיד המנהל/ת הכללי/ת של המוזיאון. (מטעמי נוחות בלבד ההצעה מנוסחת בלשון זכר, אך מופנית גם לנשים).

הגדרת התפקיד:

 1. מנכ"ל המוזיאון הינו הגורם הביצועי הבכיר במוזיאון.
 2. תחומי אחריותו הינם בניהול המוזיאון לכל היבטיו, לרבות תפעול, ניהול מצבת העובדים, ניהול הכספים, הכנת תוכניות עבודה וביצוען.
 3. במסגרת תפקידיו, אחריות המנכ"ל משתרעת גם על קשרי החוץ של המוזיאון, לרבות היבטים רגולטורים, תחום כספי (כולל גיוס תרומות בארץ ובחו"ל וכספים לרבות מגופים ממלכתיים / ציבוריים).
 4. בכל פעולותיו, כפיפותו של המנכ"ל הינה לוועד המנהל של המוזיאון באמצעות יו"ר הועד המנהל.

דרישות התפקיד:

 1. תואר אקדמי בתחום רלבנטי לארכיאולוגיה ו/או לאומנות ו/או להיסטוריה ו/או למנהל. תואר אקדמי גבוה/נוסף – יתרון.
 2. ידע מוכח בתחומים הרלבנטיים לפעילות המוזיאון עם התמחויות נושקות למטרות המוזיאון – יתרון.
 3. ניסיון מוכח בניהול מוסד ציבורי בתחום המוזיאוני ו/או האומנות - יתרון.

 

דרישות להגשת מועמדות:

 1. קורות חיים.
 2. תעודות בדבר השכלה.
 3. מסמכים המאמתים ידע וניסיון.
 4. פרסומים, ככל שישנם.
 5. המלצות עם פרטים של גורמים ממליצים.
 6. ידיעת עברית ברמת שפת אם.
 7. שליטה מלאה בשפה האנגלית.

הגשת מועמדות:

 1. יש להגיש את המועמדות בדואר אלקטרוני בצירוף כל מסמך רלבנטי לתיבת דואר ייעודית כדלקמן: 

על ההצעות להגיע לא יאוחר מיום 20/01/2021.

 1. ועדת האיתור שומרת על זכותה לקיום פניות יזומות למועמדים פוטנציאליים, לשלוח מועמדים לבחינות, לקיים ראיונות, לרבות אפשרות לביטול ההליך.
 2. תחילת העבודה מיידית.