***המשרה אויישה*** דרוש/ה מנהל.ת האגף לפיתוח משאבים וקשרי חוץ במוזיאון ישראל Director of Advancement and External relations

היקף משרה
100%
תיאור התפקיד

סמכויות, השפעה ואחריות

הובלה וקידום קשרי החוץ של מוסד התרבות הגדול בישראל, ומהמוזיאונים המובילים בעולם.
מאז הקמתו בשנת 1965, נשען מוזיאון ישראל על תרומות מרשת רחבה ויציבה של ידידים מהקהילה הבינלאומית, באמצעות המועצה הבינלאומית של המוזיאון ו-16 אגודות ידידים שפועלות ברחבי העולם.

מנהל.ת האגף לפיתוח קשרי חוץ מדווח.ת למנכ"ל המוזיאון,  חבר.ת הנהלה ומוביל.ה את צוות עובדי האגף, האחראי לבניית תשתיות לגיוס תרומות בינוניות וקטנות וסיוע למנכ"ל בגיוס תרומות גדולות.

 

יעדי התפקיד:

1.     עמידה ביעדי הצמיחה וגיוס המשאבים של המוזיאון מגורמי חוץ באמצעות:  

·       שכלול הקשר עם התורמים הנוכחיים של המוזיאון במגמה לחזק את הקשר איתם ולהגדיל את תרומותיהם.

·       פיתוח "בסיס פירמידה" של תורמים קבועים ברמות שונות.

·       הגדלת משקל התרומות באמצעות מתנות לחגיגות ה-60 למוזיאון, ירושות ומענקים מתורמים ותיקים וחדשים.

·       גיוס מימון לפרוייקטים ומיזמים מתורמים, קרנות, ובעלי עניין בתחום התרבות.  

2.     סיוע למנכ"ל בגיוס תרומות למוזיאון, בכלל זה תרומות לקרנות צמיתות.

3.     חיזוק ותמיכה ברשת הקשרים של אגודות הידידים בעולם, באמצעות בניה של תשתיות ניהול וערוצי מידע.

4.     הגדלת תדירות ואיכות הקשרים עם ידידי המוזיאון, במגוון אמצעים ביניהם: הרחבת האינטראקציה הדיגיטלית בין המוזיאון לידידיו בעולם, ייזום ביקורי ידידים ותורמים מחו''ל במוזיאון, וגיבוש הצעות להכנסת חדשנות למפגשי המועצה הבינלאומית.

5.     פיתוח וניהול צוות האגף

דרישות סף

ניסיון נדרש:

1.     ניסיון בתפקידי גיוס משאבים.

2.     אנגלית ברמת שפת אם ועברית ברמה גבוהה.

3.     תואר אקדמי ממוסד מוכר.

4.     היכרות מעמיקה עם קשת רחבה של אמצעי גיוס תרומות  - תרומות שנתיות, תרומות מתוכננות, קרנות, תרומות עסקיות, ניהול קמפיינים וכדומה.

5.     ניסיון במוסד תרבות, עמותה או ארגון לתועלת הציבור.

6.     ניסיון בניהול קמפיין נרחב לגיוס משאבים תוך שימוש בפרקטיקות מתקדמות של ניהול מידע.

7.     ניסיון במחקר ופיתוח של אסטרטגיות לגיוס תרומות.

8.     ניסיון בניהול צוות עובדים.

9.     ניסיון בהכנה וניהול תקציב.

 

דרישות 1-2 הנן דרישות סף.

יתרוןבבחירת המועמד יילקחו בחשבון גם הנושאים הבאים:

·       הזדהות עם תחושת השליחות של המוזיאון ועם התכנים המוצגים בו.

·       יכולת לסחוף אחרים בהתלהבות.

·       יכולת ניתוח נתונים לצרכי קבלת החלטות אסטרטגיות.

·       יכולת מוכחת לניהול לצורך השגת יעד אסטרטגי,

·       כישורי מנהיגות והעצמת עובדים, עידוד סביבת עבודה שיש בה קולגיאליות ושקיפות.

·       יכולת להשיג יעדים לפי אמות מידה כמותייות ואיכותיות.

 

המועד האחרון לקבלת מועמדויות: 15.11.22 .

 

וועדת האיתור תהיה רשאית לזמן לראיונות וכן לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לברורים, הבהרות, השלמת מידע, מסמכים נוספים, מבחני התאמה וכיו"ב על פי שיקול דעתה.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

המוזיאון שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים וכן להאריך את תקופת החיפוש אחר מועמדים מתאימים.  הודעה על הארכת תקופת החיפוש תפורסם באתר המוזיאון.