למוזיאון תרבות הפלשתים באשדוד דרוש אוצר.ת לאתנוגרפיה

תיאור התפקיד

דרוש אוצר.ת מקצועי.ת ויצירתי.ת

לפרטים נוספים יש לפנות ל 086224746