***לא ניתן לשלוח עוד קורות חיים*** דרוש מנכ"ל למוזאון ישראל- כפיפות: למנהל המוזיאון (Museum Director)

היקף משרה
100% משרה
תיאור התפקיד
 1. אחריות לניהול וקידום פעילות המוזיאון בכל תחומי המנהל והממשקים עם פעילות התכנים המוזיאלית.
 2. ניהול יחידות המטה של כספים ורכש, משאבי אנוש, מערכות מידע, תפעול ואחזקה, ביטחון, שירות למבקר, אירועים ומכירות, מערך המתנדבים ועוד.
 3. ניהול משאבי המוזיאון - תקציבים, היקפי כוח אדם, נכסי נדל"ן, ציוד ונכסים נוספים.
 4. אחריות על מערך יחסי העבודה במוזיאון.
 5. אחריות על  ההיבטים התפעוליים וניהול התקציבים של הקמת תערוכות, ניהול אוספי המוזיאון שיווק, תקשורת ויחסי ציבור.
 6. פיתוח והובלה של פרויקטים תשתיתיים משלב הרעיון והתכנון ועד לשלב השלמת הביצוע ואחריות על הזמינות והתקינות של תשתיות המוזיאון ומערכות ה- ITשלו.
 7. אחריות על הקשר עם רשויות העיר והמדינה וייצוג המוזיאון בפורומים שונים הקשורים  למילוי התפקיד.
 8. הובלה וייזום של תהליכים ופעילויות חוצות ארגון, בכלל זה ניהול הסיכונים, פיתוח מערכות מידע,  תהליכי רכש מורכבים וכיו"ב.
 9. אחריות על הבטחון והבטיחות במוזיאון, לרבות ביחס לאוצרות המוזיאון, נכסי המוזיאון, עובדיו וציבור המבקרים בו.
 10. מתן דיווחים ועדכונים למועצת המנהלים בתחומי אחריותו הישירה.
דרישות סף
 1. ניסיון ניהולי בארגון בעל היקף תקציב של מעל 50 מיליון ₪ בשנה.
 2. השכלה אקדמית, תחומים כלכליים/משפטיים/הנדסה/מינהל ציבורי וכד'
 3. אנגלית ועברית  - דיבור, קריאה וכתיבה שוטפים .
 4. ניסיון של 10 שנים לפחות בניהול בכיר של ארגונים ו/או תחומי תפעול, תקציבים ופרויקטים, מתוכן 5 במהלך השנים האחרונות.
 5. ניסיון בניהול מוסדות תרבות- יתרון.
 6. ניסיון בניהול תחום משאבי אנוש ויחסי עבודה.
 7. ניסיון בניהול צוות בכפיפות ישירה של לפחות 15 מנהלים בדרגות שונות.
 8. ניסיון בהובלת תהליכי התייעלות ארגוניים.
 9. ניסיון בהובלת פרויקטים מורכבים.
 10. ניסיון בהתנהלות מול גורמים רגולטוריים וממשלתיים.
 11. ניסיון בעבודה בארגון ציבורי או מלכ"ר.

תהליך הגשת מועמדות ושיקול דעת וועדת האיתור ומועצת המנהלים

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הגשת מועמדות לתפקיד תעשה באמצעות משלוח קורות חיים לכתובת 
של חברת "משאבי אנוש" אשר הוסמכה לסייע למוזיאון בתהליך האיתור, וזאת עד לתאריך 22.7.23

רק פניות שיראו לוועדת האיתור, לפי שיקול דעתה המוחלט, כמתאימות תענינה.

וועדת האיתור תהיה רשאית לזמן מועמדים לראיונות, לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לצורך קבלת  הבהרות, השלמת מידע ומסמכים נוספים, וכן לדרוש מהם לעבור מבחנים שונים, בכלל זה מבחני התאמה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ההחלטה בדבר בחירת מועמד לתפקיד מסורה לשקול הדעת המוחלט של מועצת המנהלים של המוזיאון, השומרת לעצמה את הזכות לבחור במועמד העומד רק בחלק מן הדרישות, לא לבחור באף אחד מהמועמדים שיומלצו לה על-ידי וועדת האיתור וכן לעצור כליל או זמנית את תהליך האיתור או להאריך אותו לזמן שיראה לה.