מוז"א – מוזאון ארץ ישראל תל-אביב מגייס מתנדבות.ים למחלקת הרישום המוזאלי

תיאור התפקיד

אנחנו מחפשים מתנדבים.ות לפרויקטים שונים באוסף הקבע של המוזאון:

רישום פריטים מוזאליים

סריקה של תצלומים היסטוריים

מחקר ופענוח של תצלומים היסטוריים.

מיזמים בארכיון המוזיאון: סריקה ורישום

דרישות סף

• דיוק

• ניסיון בסריקה

• ניסיון בעבודה עם מחשב

 

קורות חיים למייל
efrath@eretzmuseum.org.il

התנדבות היא לטווח ארוך