במינהל תרבות חברה וספורט - באגף לתרבות ואמנויות, במחלקה לאומנות חזותית, פנויה המשרה הבאה: (מכרז מס' 178/23) תואר המשרה: מנהל מרכז "הקוביה"

היקף משרה
100% משרה – 42 ש"ש
תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: תכנון, ייזום, פיתוח ובקרה על נושאי האמנות החזותית הרב תחומית ו הפלסטית העיצוב האמנותי במרכז "הקוביה", לטיפוח מודעות וחשיפה של תושבי העיר לאמנות החזותית והפלסטית וערכיה, תוך העמקת השירותים המקצועיים לאוכלוסיות השונות בעיר וקידום פרויקטים עירוניים אמנותיים, חברתיים ותיירותיים בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

− סיוע בגיבוש מדיניות ותכנון פעילות שנתית ורב -שנתית בתחום האמנות החזותית והפלסטית במסגרת פעילות מרכז " הקוביה", תוך איסוף וניתוח נתונים לצורך הגדרת חזון מקצועי, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה;

− ייזום, תכנון, פיקוח וליווי מקצועי של תכניות ופרויקטים בתחום האמנות הפלסטית ועיצוב אמנותי המתבצעות במרכז "הקוביה ", בהתאם למדיניות העירייה, לתכניות העבודה ולהנחיות הממונה;

− תכנון, פיקוח ובקרה על תוכניות שנתיות ורב שנתיות של לימודי מסלול האמנות במרכז "הקוביה", בגלריה הקוביה ובלימודי החוץ של המרכז, כולל אירועי האמנות השונים שיוזם ומבצע מרכז הקוביה או המחלקה לאמנות חזותית (פלסטית)באמצעות מרכז הקוביה;

− פיקוח, בקרה ופיתוח לימודי אמנות, תערוכות והעשרה אמנותית לאוכלוסיות השונות בעיר, באמצעות מרכז "הקוביה";

− גיוס משאבים מגורמים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים שונים, לצורך הפעלת תכניות ופרויקטים בתחום אמנות פלסטית ועיצוב המתבצעים במרכז, כולל הכנת הצעת תקציב שנתי ופיקוח על ביצועו, בתיאום עם הממונה;

− פיקוח והנחיה מקצועית ומינהלית של העובדים הכפופים לו. כפיפות: לממונה על אמנות חזותית

מטלות עיקריות:

 סיוע לממונה בגיבוש מדיניות עירונית בתחום האמנות הפלסטית, בהתאם לצרכי האוכלוסייה בעיר, על כל מגזריה ובהתאם לחתכי גיל שונים;

 הכנת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות בתחום האמנות החזותית והפלסטית, תוך איסוף, ריכוז וניתוח נתונים שונים, בהתאם לצרכים מקצועיים, עדכונן במהלך השנה ופיקוח על ביצוען;

 הכנת הצעת תקציב שנתי של המרכז, הצגתו לאישור הממונה וקיום מעקב אחר ניצול התקציב המאושר במהלך השנה;

 ייזום, תכנון, פיקוח וליווי מקצועי של תכניות ופרויקטים ייחודיים לעידוד ופיתוח תחום האמנות החזותית והפלסטית (כגון: הפקה וארגון תערוכות עירוניות, הפנינג שכונתי, הקמת מרחבי תצוגה אלטרנטיביים וכו'), בתיאום עם גורמים ציבוריים, קהילתיים וחברתיים שונים ועם הממונה;

 תכנון וליווי מקצועי של פרויקטים ואירועים בתחומי האמנות השונים (כגון: אמנות חזותית ו פלסטית, עיצוב אמנותי, פסטיבלים, עיצוב אמנותי של אירועי אמנות פלסטית שונים, , ציורי מודל וכו'), תוך קניית שירותים מגורמים חוץ עירוניים שונים, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה;

 בקרה ופיקוח מקצועי על הפעלה ופיתוח של מרכז "הקוביה ", קורסים מקצועיים, גלריה לאמנות, קורסים, קורסי קיץ, סדנאות באמנות פלסטית לצורך הקניית ידע וכלים מקצועיים בתחום האמנות הפלסטית לאוכלוסיות השונות בעיר ולעידוד ופיתוח אמנים צעירים (כגון: קורסים וסדנאות לרישום, ציור, פיסול , קרמיקה, צילום, וידאו, פרפורמנס, מדיה דיגיטלי, לוכו');

 תפעול ופיתוח הגלריה המקצועית לאמנות פלסטית במרכז "הקוביה", כולל ועיצוב תערוכות אמנות ופרויקטים נבחרים בתחום האמנות הפלסטית במרכז;

 גיוס משאבים מגורמים שונים (כגון: משרד החינוך, משרד התרבות קרנות, עמותות, ארגונים ציבוריים, תורמים וכו') לצורך הפעלת תכניות ופרויקטים בתחום האמנות החזותית המתבצעים במרכז;  פיקוח והנחיה מקצועית ומינהלית של העובדים הכפופים לו, לרבות פיתוחם המקצועי הן של עובדי המרכז והן של מדריכים/מורים המועסקים ע"י המרכז;

 ייעוץ מקצועי לגורמים פנים וחוץ עירוניים בתחום האמנות הפלסטית ועיצוב אמנותי;

 יצירה ופיתוח שותפויות מקצועיות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים (כגון: אנשי אקדמיה, אמנים וכו'), לצורך שיתוף פעולה וקידום מקצועי של פעילות המרכז;

 השתתפות בועדות וישיבות שונות עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים בנושאים שבאחריותו;

 ביצוע תפקידים נוספים כפי שיוטלו עליו ע"י הממונה. מקבלי שירות של נושא ה תפקיד: בתוך העירייה: עובדי אגף תרבות ואמנויות, מינהל תרבות חברה וספורט, מחלקות ואגפים אחרים בעירייה העוסקים בנושאים הקשורים לאמנות חזותית. מחוץ לעירייה: תושבי העיר, מינהלים קהילתיים, מוסדות חינוך, עמותות, קרנות וארגונים קהילתיים וחברתיים, מרכזים וגלריות לאמנות המופעלים ע"י המחלקה וכו'.

דרישות סף

דרישות מקצועיות:

תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: אמנות פלסטית, אמנות חזותית, אמנות ויזואלית רב תחומית או תחומי העיצוב השונים, חינוך בלתי פורמלי, חינוך, בוגר בהוראה, מדעי ההתנהגות (רצוי תואר באחד מתחומי האמנות החזותית מאקדמיה לאמנות "בצלאל");

ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים בתחום האמנות הפלסטית ו/או העיצוב האמנותי במסגרות חינוך פורמלי או בלתי פורמלי;

ניסיון של שלוש שנים לפחות בהדרכה והנחייה;

קורס הכוון או אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות*;

ידע וניסיון בהכנת תכניות עבודה ותקציב;

ידע וניסיון בהפעלת מערכות מחשב ובעבודה בסביבה ממוחשבת;

כישורים ומיומנויות:

יוזמה;

כושר תכנון, ארגון;

כושר הדרכה, ניהול ופיקוח על צוות עובדים;

כושר תיאום וניהול משא ומתן;

יחסי אנוש טובים;

כושר תכנון ופיתוח מפעלים ופרויקטים;

כושר ניהול תקציב ויכולת לגייס משאבים;

כושר ייצוג המרכז בפני גורמים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים;

כושר ניסוח והבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה;

ידיעת שפות: עברית - על בוריה; אנגלית – ברמה טובה;

 

פרטים נוספים אודות המשרה והכישורים ניתן לקבל אצל גב' הילה סמוליאנסקי, ממונה על אמנות חזותית, בטל' .02-6298151

רשאי להגיש מועמדות גם מועמד שאין באמתחתו קורס הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות, אולם במידה ויבחר לתפקיד יתחייב לעבור ולסיים קורס/י הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות או תעודת עובד חינוך תוך שנתיים מיום היבחרו לתפקיד הנ"ל, כתנאי למינוי קבע לתפקיד. חשוב לציין, שבמידה וברשות המועמד תעודת עובד חינוך הוא אינו חייב לעבור ולסיים קורס/י הכוון/אוריינטציה מטעם משרד החינוך בהיקף של 120 שעות לפחות.

העבודה מתבצעת גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.

תנאי ההעסקה של העובד שיבחר עשויים להשתנות בשל המעבר למשרה המוכרזת. העובד שיבחר יוכל להיות מדורג באחד הדרוגים שהוגדרו בתיאור התפקיד בלבד. .

יודגש, כי מועמד שיבחר במכרז והצהיר על קרבת משפחה, מינויו לתפקיד מותנה בבחינה ואישור הגורמים המוסמכים.

משרה זו מזכה בהשתתפות העירייה באחזקת רכב, ובלבד שהעובד יעמוד בתנאים המזכים השתתפות באחזקת רכב כמפורט בנוהל .24.0407

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה על המועמד חובה לציין זאת בתוך השאלון להגשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. על מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה ולצרף אסמכתאות בהתאם.

על מנת להוכיח עמידה בדרישות הסף של המכרז, יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי ניסיון ממקומות עבודה המעידים על הניסיון הרלוונטי. על אישורי הניסיון לכלול: את מהות ופירוט התפקיד/ים, תאריכי העסקה מלאים והיקף המשרה. יובהר, כי ככל שהוגדרו דרישות סף נוספות כגון: רישום בפנקס, רישיון מקצועי, רישיון נהיגה, רישיון רכב, קורסים, הכשרות וכיו"ב, יש לצרף אסמכתא לכל אחת מדרישות הסף כפי שהוגדרו.

עבודה נוספת, פרט לעבודה בעיריית ירושלים, מותנית בקבלת אישור כדין.

השתתפות ונטילת חלק בהערכות העירונית לקראת ובעת אירועי חרום ופגעי טבע במסגרת העירייה ו/או המינהל ו/או האגף, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חרום, התשכ"ז.1967-

יכול והמועמדים ידרשו לעבור מבדקי מיון.

בכל מקום בו מפורט ת יאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.