***המשרה אויישה*** למוזאון האדם והחי דרוש.ה רכז.ת שיווק ומכירות

היקף משרה
70%
שיווק