הרצאה מיוחדת: אמצעי תשלום בגטאות ובמחנות ריכוז בשואה

יום השואה

להרשמה יש ללחוץ כאן