בל-אשכנזי לואיזה (לו)

תחום השירות
שימור
טלפון
04-8660988
דואר אלקטרוני
ashken11@netvision.net.il
פקס / סלולרי
054-5581813
פריטי ארכאולוגיה (אי אורגנית). כתובת: רחוב הלל 38/12 חיפה.