יוסי גרעיני

תחום השירות
הקמת תצוגות
שימור
דואר אלקטרוני
proartpro1@gmail.com
פקס / סלולרי
054-5266371

הקמה, תחזוקה ושימור של פסלי חוץ עכשוויים 

ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎ של משרד התרבות לשנת 2023