בל-אשכנזי לואיזה

תחום השירות
כללי
טלפון
077-5563969
דואר אלקטרוני
lu.bel.ashkenazi@gmail.com
פקס / סלולרי
055-6670036
בתחום החינוך, כותבת, מפתחת ומפיקה תכניות חינוכיות עבור מוזאונים.