לואיזה (לו) בל-אשכנזי

תחום השירות
כללי
טלפון
077-5563969
דואר אלקטרוני
lubel@univ.haifa.ac.il
פקס / סלולרי
055-6670036

שימור: שימור ושחזור ממצאים ארכיאולוגים- מתכות, אבן וזכוכית.
חינוך: יעוץ ובניית תכניות חינוכיות ותרבותיות מוזיאליות לתלמידים ולקהל הרחב, השתלמויות מורים, קייטנות ולימודי העשרה; תכנון מרכזי למידה ומרחביי פעילות במוזיאונים
ארכיונאות ומידענות: מחקר, מיון, קיטלוג ואריזה של אוספים פרטיים ותרבותיים