אר אס אף ישראל אי וי בע"מ, הדרכה קולית ומולטימדיה

תחום השירות
כללי
טלפון
054-4697447
דואר אלקטרוני
udi@rsf-israel.com
פקס / סלולרי
153-3-5162896

הפקת תכנים, אספקת מערכות הדרכה ליחידים ולקבוצות. אפליקציות אייפון למוזאונים.