דבי יהושפט

תחום השירות
עריכה ותרגום
טלפון
054-4735966
דואר אלקטרוני
debiyeho@gmail.com
עריכה ותרגום לספרדית ולפורטוגזית כולל תרגום סימולטני