דבי יהושפט

תחום השירות
עריכה לשונית ספרדית
תרגום לספרדית
דואר אלקטרוני
debiyeho@gmail.com
פקס / סלולרי
054-4735966

עריכה ותרגום לספרדית ולפורטוגזית כולל תרגום סימולטני