דפנית מוסקוביץ'

תחום השירות
עריכה לשונית
דואר אלקטרוני
dafnit.edit@gmail.com
פקס / סלולרי
054-5382384

עריכת לשון, התמחות באמנות ובטקסטים אוצרותיים