בגדאד תרגומים- נוואף עתאמנה

תחום השירות
עריכה לשונית ערבית
תרגום ערבית
דואר אלקטרוני
bagdad.nawaf@gmail.com
פקס / סלולרי
052-6653226

תרגום עברית ערבית וערבית עברית