מיכל סופר

תחום השירות
שימור
דואר אלקטרוני
michal.sofer@gmail.com
פקס / סלולרי
054-7029419

עבודות אמנות וחומר ארכיוני על נייר

ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎ של משרד התרבות לשנת 2023