חברת אי אל אינפו

תחום השירות
כללי
נגישות
דואר אלקטרוני
ipponsoft@gmail.com
פקס / סלולרי
0558829651

לחברה שירות של מיטוב קוגניציה של אנשים ומחשבים. מנגישה מידע ומפעילה אוטומטית (או קולית) כל תוכנה.