צילום וידיאו

בית להפקת תוכן מקצועי בווידאו וואודיו מקצה לקצה: פיתוח תוכן, עיצוב ויזואלי והפקה מלאה…
שירותי צילום, סטילס ווידיאו, עריכת וידיאו
צילום ועריכת וידאו לתערוכות ולשיווק. מספק שירותי צילום וידאו ועריכה מתקדמים, כולל אפטר…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.