שימור

כריכת ספרים. כתובת: קיבוץ יגור 30065.
צביעה אמנותית, ציורי קיר, עץ, תלת ממד, מסגרות לתמונות. כתובת: בורוכוב 51א', קריית יובל,…
שימור ציורים. כתובת: רח' המדרגות 4, הוד השרון. רשומה ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎ של…
פורצלן, חרס, חרס מזוגג וארכיאולוגיה כתובת: קורא הדורות 3, ירושלים רשומה ברשימה מומלצת של…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.