שימור

חרס, חרס מזוגג, פורצלן כתובת: קורא הדורות 3, ירושלים.
נייר וספרים כתובת: הפרחים 25, רשפון 46915.
שימור עץ. כתובת: רחוב עולי הגרדום 115/25, ירושלים.
נייר כתובת: הפרחים 25, רשפון 46915.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.