שימור

פריטים ארכאולוגיים. כתובת: מושב אביגדור 83800.
תמונות שמן ונייר. כתובת: רחוב הסביון 4/29, ראשון לציון.
דיגיטציה והמרה של חומרים אודיוויזואליים. כתובת: בר כוכבא 8, בני ברק 51261
שימור עץ והזהבה. כתובת: יד חרוצים 4, תלפיות, ירושלים.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.