שיווק ויחסי ציבור

בית להפקת תוכן מקצועי בווידאו וואודיו מקצה לקצה: פיתוח תוכן, עיצוב ויזואלי והפקה מלאה…
פתרונות שיווק לאתרי תיירות ומוזאונים, קבוצות ויחידים

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.