הצטרפות וחידוש חברות

חידוש חברות והצטרפות לאיגוד המוזיאונים 2022
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזיאונים לשנת 2022
ההרשמה בעיצומה!
שנים קודמות
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזיאונים לשנת 2021
הסתיימה ההרשמה לשנת 2021
חידוש חברות 2020