הצטרפות וחידוש חברות

חידוש חברות והצטרפות לאיגוד המוזיאונים 2022
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזיאונים לשנת 2022
ההרשמה הסתיימה ב-31/11/2021
שנים קודמות
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזיאונים לשנת 2021
הסתיימה ההרשמה לשנת 2021
חידוש חברות 2020