הצטרפות וחידוש חברות

כדאי וחשוב להצטרף לאיגוד המוזאונים. כדי לעיין בפלייר נא להקיש כאן

כדי לעיין במכתב הצטרפות / חידוש חברות באיגוד המוזאונים לשנת 2019 נא להקיש כאן

jמצטרפים פוטנציאליים שאינם  עובדים במוזאון, מתבקשים לפנות אלינו קודם באימייל.

להורדת טופס חידוש/הצטרפות לאיגוד, נא להקיש כאן

להורדת טופס הצטרפות לאיקו"ם הארגון הבין-לאומי, נא להקיש כאן

פרטי חשבון בנק ע"ש איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל: בנק לאומי, סניף 934, חשבון 94366/05

אין לשלוח תשלום מבלי לקבל אישור מהמשרד.