כח אדם במוזיאונים בשעת חירום

אשריה של מדינת ישראל שמכירה בכך שנכסי התרבות והמורשת השמורים במוזיאונים, מהווים חלק חשוב מהחוסן התרבותי והחברתי שלה.

תודה לאנשי משרד התרבות שפעלו ודאגו יחד עם איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל לאישור הקצאת צוותי חירום במוזיאונים שישמרו על הון התרבות והמורשת של ישראל במוזיאונים.
תודה גם לפורום מוסדות תרבות.

 מצ"ב חוזר מנכ"ל משרד התרבות הנוגע לכח אדם במוזיאונים בשעת חירום בצל משבר הקורונה.