הצעה למדיניות אישורי ייבוא וייצוא עתיקות לצורך הצגתן לציבור

לאור בקשות הבהרה ופניות מצד אספנים ומוזיאונים, רשות העתיקות שוקלת לפרסם את המדיניות שלהלן

כמדיניות רשות העתיקות לענין מתן אישורי המנהל לייצוא עתיקות אשר הוכנסו לישראל לצורך הצגתן לציבור או לצרכי מחקר

 

נוסח הצעת המדיניות מצורף בקובץ כאן  לעיונכם 

התייחסויות יש לשלוח אל רשות העתיקות במייל:  shod@israntique.org.il