עריכה לשונית

עורכת לשון ועורכת תוכן, מתמחה בטקסטים אוצרותיים. בעלת ניסיון רב בהפקות דפוס. שחרור…
עריכת לשון, התמחות באמנות ובטקסטים אוצרותיים

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.