עריכה לשונית ערבית

תרגום מעברית לערבית ועריכת טקסטים בערבית איש קשר:פאוזי אבראהים  
שירותי תרגום לשפה הערבית. תינתן הנחה של 5% על עבודות גרפיקה 
תרגום עברית ערבית וערבית עברית

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.