שימור

שימור, שחזור אומנותי' ניקוי שטיחים, גובלנים, ריהוט מרופד; המסגר 14, נתניה  
תמונות שמן, נייר וחומרים שונים כתובת: רחוב ביאליק 32/10, פתח-תקווה.
נייר/קלף/כתבי-יד נדירים/צילום. כתובת: הרכבת 31, ירושלים 93502.
פריטי ארכאולוגיה (אי אורגנית). כתובת: רחוב הלל 38/12 חיפה.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.