שימור

שימור, שחזור אומנותי' ניקוי שטיחים, גובלנים, ריהוט מרופד; המסגר 14, נתניה  
קרמיקה ארכאולוגית. כתובת: שביל החומה 22, עין כרם, ירושלים.
חפצים אתנוגרפיים, היסטוריים, מודרניים, דקורטיביים. כתובת: התכלת 27א', הוד השרון 45264.
מתמחה בהזהבות, שימור ושחזור אובייקטים. כתובת: מושב תרום 50. טרם נבדקה בוועדת בדיקה מטעם…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.