שימור

רסטורציה לשטיחים וטקסטיל הצורפים 4 א.ת צפוני לוד erez@carpet.co.il alona@carpet.co.il…
שימור, שחזור אומנותי' ניקוי שטיחים, גובלנים, ריהוט מרופד; המסגר 14, נתניה רשומים ברשימה…
פריטים ארכאולוגיים. כתובת: מושב אביגדור 83800.
תמונות שמן ונייר. כתובת: רחוב הסביון 4/29, ראשון לציון.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.