שימור

רסטורטור לפסלי חוץ
שימור חפצים, ציורים, מתכות, נייר, ציורי קיר; שימור מונע ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎…
שימור ניר,  כתבי יד/ ספרים ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎ של משרד התרבות לשנת 2023
עבודות אמנות וחומר ארכיוני על נייר ברשימה מומלצת של מומחי שימור‎‎ של משרד התרבות לשנת…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.