כללי

פתרונות שיווק לאתרי תיירות ומוזאונים, קבוצות ויחידים
הפקת תכנים, אספקת מערכות הדרכה ליחידים ולקבוצות. אפליקציות אייפון למוזאונים.
ניהול וטיפול באוספים, אריזה, הובלה של פריטים קטנים ובינוניים, התמחות בתליה והצבה מקצועית…
אמנית. מפיקת 'מסע בזמן' הרפתקאות מצוירות לילדים ונוער.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.