כללי

לחברה שירות של מיטוב קוגניציה של אנשים ומחשבים. מנגישה מידע ומפעילה אוטומטית (או קולית)…
שימור: שימור ושחזור ממצאים ארכיאולוגים- מתכות, אבן וזכוכית. חינוך: יעוץ ובניית תכניות…
אמנית. מפיקת 'מסע בזמן' הרפתקאות מצוירות לילדים ונוער.

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.