מוזאונים ורב-תרבותיות בישראל

פרופסור רות קרק ונעם פרי

כדי לקרוא את המאמר נא להקיש כאן

המאמר פורסם ב"אופקים בגאוגרפיה" 70 (2008) 116-105