ביטחון ובטיחות

אינג' סרג'יו ברקוביץ'
דוח הכינוס השנתי מסכם את הביקורשהתקיים במוזאון לואיסיאנה בדנמרק, לא הרחק מהבירה קופנהגן.…
אינג' סרג'יו ברקוביץ'
  באקלים הפוליטי העכשווי, במדינת ישראל כמו גם בעולם כולו, מצבי חירום, שמקורם מעשי ידי אדם…
אינג' סרג'ו ברקוביץ
כדי לקרוא את המאמר נא הקישו כאן
Sergiou Bercovoci
Lecture outline By Dipl. Ing. Bercovici Sergiu   Introduction   My lecture deals with the…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.