ארכאולוגיה

נוגה ראב"ד ונורית שוחט
בשנת 2017 עסק הכינוס השנתי של הוועדה למוזאונים ואוספים של ארכיאולוגיה והיסטוריה, אשר…
דרור סגל
כדי לעיין במאמר שהופיע במרס 2015 בדו-ירחון עת-מול, גיליון 239, נא הקש כאן
דרור סגל
כדי לעיין גם בתמונות מהכינוס, נא להקיש כאן  הכינוס התקיים בחסות הפקולטה לארכיטקטורה…
ד"ר חוה כץ
  Jerusalem Antiquities in the Israeli Parliament – A Case Study   The Israel Antiquities…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.