חינוך והדרכה

עורכות: סיגלית רוזמרין ואורה פיקל-צברי
להלן קישור לאסופת מאמרים מאמרים שיצאה לאור בעקבות כינוס שנערך במכללת אפרתה ונוזאון חצר…
Elaine H. Gurian
AYALA I am so pleased to be here today to honor Ayala Gordon, a person I met in the 1970…
עדי שלח
עדי שלח, מנהלת מחלקת החינוך במוזאוני חיפה השתתפה בכינוס התלת שנתי מטעם  איקו"ם שהתקיים…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.