רישום וקטלוג

אפרת הברמן
בין התאריכים 29.9 ל-5.10 השתתפתי בכנס השנתי של CIDOC הוועדה מטעם איקו"ם לנושא תיעוד.…
אלינה גצל
כדי לעיין בדוח על השתתפות בכינוס בין-לאומי של ועדה מטעם איקו"ם CIDOC לתיעוד ורישום, נא…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.