אתנוגרפיה

יעל ויזל
פינלנד חוגגת השנה 100 שנים לעצמאותה. הנושא   TOGETHER נבחר כנושא המרכזי בחגיגות. השתתפתי…
נעם ברעם בן יוסף
בסוף יוני 2017 (29.6-24.6) השתתפתי בכינוס השנתי של ועדת התלבושות מטעם איקו"ם. נושא הכינוס…
בימים אלו הנושאים הנוגעים לעולים חדשים / מהגרים / פליטים באים לידי ביטוי גם לגבי מוסדות…
דליה מנור
הספר: זיכרון ואתניות מוקדש למוזאונים אתניים, רובם המכריע יהודים, בישראל ובתפוצות והוא…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.