התיישבות

דרור סגל
תקציר
בשנות הארבעים והחמישים פותחה בעמק בית שאן שיטת השקיה
בהצפה, ייחודית…
אילת ליבר
כדי לקרוא על רשמי הביקור במוזאון הפאבלה נא להקיש כאן

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.