הגנה אקטיבית ופסיבית מפני אש במוזאונים

אינג' סרג'ו ברקוביץ

כדי לקרוא את המאמר נא הקישו כאן